Logo Folky Towers
Logo Folky Towers

Privacybeleid


Als bezoeker moet je geen persoonlijke informatie opgeven om gebruik te kunnen maken van onze website, onze website verzamelt noch bewaart persoonlijke gegevens van bezoekers.

Cookiebeleid


Een cookie is een eenvoudig, klein en onschadelijk bestandje dat met het bezoeken van onze website door je browser op je toestel wordt opgeslagen.

Onze website gebruikt enkel functionele cookies.

Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de basisfuncties van onze website. Onze website werkt niet goed zonder deze cookies.

Gebruiksvoorwaarden


Algemeen

Deze website wordt samengesteld en beheerd door de Folky Towers

Wie gebruik maakt van deze website, aanvaardt onderhavige gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met een of meerdere bepalingen, vragen wij u geen (verder) gebruik te maken van deze website.

De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website en op alle via de website ter beschikking gestelde gegevens.

Doel van de website

De website heeft tot doel bezoekers te informeren over de folkgroep De Folky Towers. Iedereen heeft toegang tot onze website.

Beschikbaarheid en gebruiksrichtlijnen

U verbindt zich ertoe om op een zorgvuldige en redelijke wijze gebruik te maken van de website en de gegevens die erop staan. Wij aanvaarden niet dat de website oneigenlijk wordt gebruikt.

Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord om:

Informatie en aansprakelijkheid

Algemeen

De Folky Towers streven ernaar dat de informatie die ze publiceren juist en begrijpelijk is. De Folky Tower kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de beschikbare informatie.

De website bevat hyperlinks of verwijzingen naar websites of bronnen van derden Dit impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring daarvan.

De Folky Towers geven geen garanties voor de goede werking van de website en kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of voor een tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid of voor enige vorm van schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. De inhoud van de website kan te allen tijde, geheel of gedeeltelijk, zonder aankondiging of kennisgeving offline worden gehaald, aangepast, gewijzigd of aangevuld.

Intellectuele eigendomsrechten

Bepaalde delen van de website alsook de gebruikte software, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan de beheerders of aan derden.

Elke reproductie, verspreiding, verkoop of ander gebruik van deze gegevens, ongeacht de wijze, is verboden zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Folky Towers. U verbindt zich ertoe u te onthouden van elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van de Folky Towers of andere rechthoudende partijen.

Informatie en gegevens die uit andere bronnen worden overgenomen of waarnaar verwezen wordt, mogen enkel gereproduceerd worden onder de voorwaarden van de betreffende bron.

Rechthebbenden die menen dat hun rechten worden geschonden, kunnen contact opnemen via info@folkytowers.be. Waar blijkt dat de website onterecht bronmateriaal reproduceert, zullen onmiddellijk alle maatregelen genomen worden om de inbreuk te beƫindigen.

Wijzigingen

De Folky Towers kunnen deze gebruiksvoorwaarden altijd wijzigen zonder voorafgaande verwittiging. Deze versie werd het laatst gewijzigd op 22 juni 2022.

klik hier voor Privacybeleid,
Cookiebeleid en
Gebruiksvoorwaarden

Contact en boeking:
info@folkytowers.be.
+32 (0)475 94 20 31

logo wit tekst